آرشیو اخبار

بازدید سرزده ریاست محترم دانشکده پزشکی از مرکز آموزشی درمانی ایت الله طالقانی

بازدید سرزده ریاست محترم دانشکده پزشکی از مرکز آموزشی درمانی ایت الله طالقانی گالری

در روز سه شنبه مورخ۹۷/۱۱/۹ ریاست دانشکده پزشکی به اتفاق معاون دستیاری تخصصی ومسئول آموزش دانشکده پزشکی از مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی بازدید کردند. هم چنین جلسه ای با دستیاران گروه زنان و زایمان مشغول به تحصیل در این مرکز برگزار گردید ودستیاران مسایل آموزشی گروه را با مسئولین دانشکده در میان گذاشتند.

ادامه مطلب