آرشیو اخبار

برگزاری دوره ی مجموعه محتواهای micro- lerning و جلسه ی وبیناری دقایقی با دانش پژوهی آموزشی
دوره ی آموزشی غیر حضوری

برگزاری دوره ی مجموعه محتواهای micro- lerning و جلسه ی وبیناری دقایقی با دانش پژوهی آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره ی مجموعه محتواهای micro- lerning و جلسه ی وبیناری دقایقی با دانش پژوهی آموزشی بصورت غیر حضوری برگزار می کند.

ادامه مطلب