اخبار

بازدید سرزده ریاست محترم دانشکده پزشکی از مرکز آموزشی درمانی ایت الله طالقانی

بازدید سرزده ریاست محترم دانشکده پزشکی از مرکز آموزشی درمانی ایت الله طالقانی گالری

در روز سه شنبه مورخ۹۷/۱۱/۹ ریاست دانشکده پزشکی به اتفاق معاون دستیاری تخصصی ومسئول آموزش دانشکده پزشکی از مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی بازدید کردند. هم چنین جلسه ای با دستیاران گروه زنان و زایمان مشغول به تحصیل در این مرکز برگزار گردید ودستیاران مسایل آموزشی گروه را با مسئولین دانشکده در میان گذاشتند.

ادامه مطلب
بازدید کمیته اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی

بازدید کمیته اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی گالری

کمیته اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی به همراه ارزیابان بیرونی اعتبار بخشی آموزشی - پژوهشی مراکز درمانی اراک در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ روز دوشنبه ساعت ۸ صبح در سالن امام جواد (ع) واقع در معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک تشکیل گردید.

ادامه مطلب