مطالب مرتبط با کلید واژه

ژنتیک


بیوشیمی و ژنتیک

                      -معرفی گروه -رسالت و اهداف -برنامه آموزشی دانشجویان ارشد بیوشیمی -اعضای هیات علمی -CV اعضای هیات علمی -اعضای پیشکسوت هیات علمی -کارشناس گروه بیوشیمی و ژنتیک -پژوهش    *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه ...