مطالب مرتبط با کلید واژه

علوم تشریح


علوم تشریح

    معرفی گروه       رسالت و  اهداف       اعضای هیات علمی      cv اعضای هیات علمی    اعضای پیشکسوت هیات علمی       پژوهش       کارشناسان     سمینار، ژورنال کلاب، پروپوزال، پایان نامه        برنامه های آموزشی فرایندهای آموزشی       دانشجویان   برای مشاهده ...

علوم تشریح

 دکتر مریم باعزم  آناتومی 2 مامایی آناتومی2 دندانپزشکی علوم تشریح سر و گردن پزشکی علوم تشریح سر و گردن کارشناسی علوم تشریح غدد درون ریز علوم تشریح حواس ویژه    دکتر پرویندخت بیات  علوم تشریح اعصاب -کارشناسی ارشد    دکتر محمد بیات جنین شناسی پزشکی فراگیران مامایی2-98-97 جنین شناسی پزشکی فراگیران پزشکی 2-98-97 بافت ...

فرایندهای آموزشی گروه علوم تشریح

-فرایند راهنمای ورود به فرادید -فرایند راهنمای ورود به سما لایو -فرایند راهنمای ورود به نوید -فرایند راهنمای ورود به هم آوا -مراحل تصویب پروپوزال در گروه علوم تشریح -اجرای پایان نامه یا طرح های سایر دانشگاه ها