میکروبشناسی و ایمنی شناسی

تعداد بازدید:۶۵۷۸

مدیر گروه: دکترقاسم مسیبی

اعضای گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر قاسم مسیبی

دکترای تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی پزشکی

استاد

https://isid.research.ac.ir/Ghasem_Mosayebi

دکتر حمید ابطحی

دکترای تخصصی (PhD) / میکروب شناسی

استاد

https://isid.research.ac.ir/Hamid_Abtahi

دکتر علی قضاوی

دکترای تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی پزشکی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Ali_Ghazavi

دکتر محمد ارجمندزادگان

دکترای تخصصی (PhD) / میکروب شناسی

استاد

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Arjomandzadegan

دکتر بهزاد خوانساری نژاد

دکترای تخصصی (PhD) / ویروس شناسی پزشکی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Behzad_Khansarinejad

دکتر علی گنجی

دکترای تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی پزشکی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Ali_Ganji

دکتر مجید اکبری

دکترای تخصصی (PhD) / باکتری شناسی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Majid_Akbari2

دکتر احسان اله غزنوی راد

دکتری تخصصی(phD)/میکروب شناسی

دانشیار

 

https://isid.research.ac.ir/Ehsanollah_Ghaznavirad

 

دکتر محسن خاکی

دکتری تخصصی(PhD)علوم زیست پزشکی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Khaki

کلید واژه ها: میکروب شناس باکتری ایمنی شناسی

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹