میکروبشناسی و ایمنی شناسی

گروه میکروبشناسی و ایمنی شناسی

مرتبه علمی

دکتر حمید ابطحی

استاد 

دکتر محمد ارجمندزادگان

استاد 

دکتر مجید اکبری

استادیار

دکتر محسن خاکی

استادیار

دکتر بهزاد خوانساری نژاد

دانشیار

دکتر احسان اله غزنوی راد

دانشیار

دکتر علی قضاوی

استادیار

دکتر علی گنجی

استادیار

دکتر قاسم مسیبی

استاد 

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۸۸۴