زیست فناوری پزشکی

 

گروه زیست فناوری پزشکی

مرتبه علمی

مدیر گروه: دکتر محسن خاکی

استادیار

دکتر مریم درویش

استادیار

دکترهادی کرمی

استادیار

دکتر مهدیه موندنی زاده

استادیار

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۴۴۷