زیست فناوری پزشکی

تعداد بازدید:۲۴۵۹

مدیر گروه: دکتر هادی کرمی

اعضای گروه زیست فناوری پزشکی

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر هادی کرمی

دکترای تخصصی (PhD) / پزشکی مولکولی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Hadi_Karami

دکتر مهدیه موندنی زاده

دکترای تخصصی (PhD) / پزشکی مولکولی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mahdieh_Mondanizadeh

دکتر مریم درویش

دکترای تخصصی (PhD) / زیست فناوری پزشکی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Maryam_Dardish

کلید واژه ها: زیست فناوری

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹