مطالب مرتبط با کلید واژه

زیست فناوری


CV اعضای هیات علمی گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی

-دکتر هادی کرمی -دکتر مهدیه موندنی زاده -دکتر مریم درویش *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک ذیل مراجعه نمایید. برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک ذیل مراجعه نمایید. https://arakmu.ac.ir/school-medicine/fa/page/5538/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

فرایندهای آموزشی گروه زیست فناوری و پزشکی مولکولی

-فلوچارت نحوه ارائه سمینار -نحوه ارائه ژورنال کلاب -تدوین و دفاع از پروپوزال -تدوین و دفاع از پایان نامه -برنامه ارائه دروس در ترم های اول و دوم کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی  -برنامه ارائه دروس در ترم های سوم کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی