مطالب مرتبط با کلید واژه

زیست فناوری


زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی

    معرفی گروه      رسالت و اهداف  اعضای هیات علمی  cv اعضای هیات علمی  کارشناس گروه  پژوهش  سمینار، ژورنال کلاب، پروپوزال، پایان نامه  فرایندهای آموزشی  برنامه های آموزشی  برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی کلیک نمایید                      

پژوهش گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی

  -الویت های پژوهشی و حوزه های تحقیقاتی اعضای گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی -عناوین پایان نامه های دانش آموختگان کارشناسی اشد زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی -وضعیت و عناوین پایان نامه های دانشجویان در حال تحصیل کارشناسی اشد زیست فناوری ...

برنامه های آموزشی گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی

 برنامه هفتگی گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402   برنامه هفتگی گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی (نیمسال دوم 1401)   -برنامه ارائه دروس در ترم های اول و دوم کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی  -برنامه ارائه دروس ...