معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۶۵۴

دکتر مریم باعزم

دکترای علوم تشریح
دانشیار

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک 

برای مشاهده رزومه کلیک کنید

شماره تماس : 08634173520