بخش نوزادان

تعداد بازدید:۱۱۲

                             سرپرستار بخش : خانم زرین 

                            مسئول بخش : اقای دکتر لطفی ( فوق تخصص نوزادان )

                             موقیعت جغرافیای ساختمان 3 ط 2 

 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳