جراحی گوش و حلق و بینی

تعداد بازدید:۸۴

بخش جراحی گوش و حلق و بینی

ریاست بخش: آقای دکتر فرزاد زمانی

مسئول بخش : خانم ستوده  (کارشناس پرستاری )

داخلی : 272

تعداد پرسنل: 11

تعداد تخت :22

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۴۰۳