مطالب مرتبط با کلید واژه

علی


اسامی پزشکان

لیست اسامی پزشکان بیمارستان امام علی(ع) کمیجان پزشک عمومی: دکتر رضاپیرحسینلو- دکترحسن جعفری-خانم دکتر رضایی- دکتر نیکجو- متخصص اطفال: خانم دکتر علیمرادی متخصص اعصاب و روان: خانم دکترطلعت محمدی متخصص زنان و زایمان: خانم دکترحورزاد متخصص داخلی: دکترصابری