مطالب مرتبط با کلید واژه

تجهیزات پزشکی


واحد تجهیزات پزشکی

واحد تجهیزات پزشکی

مهندس بهزاد کیانی سمت : مسئول  تجهیزات پزشکی تحصیلات : کارشناس مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) مسئول فنی مراکز درمانی و توزیعی از اداره کل تجهیزات پزشکی ایران سابقه: 3 سال شماره : 35453582-086 تعریف: مجموعه  ای است در سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت  کلیه امور مرتبط  با تجهیزات ...