مطالب مرتبط با کلید واژه

قارچ


انگل ، قارچ و حشره شناسی

        -معرفی گروه -رسالت و اهداف -اعضای هیات علمی -cv اعضای هیات علمی -اعضای پیشکسوت هیات علمی -کارشناس گروه    

CV اعضای هیات علمی گروه انگل، قارچ و حشره شناسی

-دکتر زهرا اسلامی راد -دکتر مهدی مسیبی -دکتر رضا قاسمی خواه -دکتر مجتبی دیده دار     *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک ذیل مراجعه نمایید. برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک ذیل مراجعه نمایید. https://arakmu.ac.ir/school-medicine/fa/page/5538/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C