مطالب مرتبط با کلید واژه

گوش


گوش ، حلق ، بینی

مدیر گروه: دکتر ملیحه یاوری اعضای گروه : گوش و حلق و بینی     نام و نام خانوادگی مقطع مرتبه علمی لینک رزومه پژوهشی دکتر فرزاد زمانی بر سری دکترای تخصصی پزشکی / گوش،گلو ،بینی،جراحی سر و گردن استادیار https://isid.research.ac.ir/Farzad_Zamani دکتر ملیحه یاوری دکترای تخصصی پزشکی / گوش،گلو ،بینی،جراحی سر و گردن استادیار https://isid.research.ac.ir/ بنیامین رحمتی  ...