مطالب مرتبط با کلید واژه

حلق


گوش ، حلق ، بینی

مدیر گروه: اعضای گروه : گوش و حلق و بینی نام و نام خانوادگی مقطع مرتبه علمی لینک رزومه پژوهشی دکتر فرزاد زمانی بر سری دکترای تخصصی پزشکی / گوش،گلو ،بینی،جراحی سر و گردن استادیار https://isid.research.ac.ir/Farzad_Zamani دکتر نرگس ناصری دکترای تخصصی پزشکی / گوش،گلو ،بینی،جراحی سر و گردن استادیار https://isid.research.ac.ir/Narges_Naseri