اخبار اصلی - آرشیو

انتصاب سرپرست مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی

انتصاب سرپرست مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی

طی حکمی از طرف معاون محترم درمان ، سرکار خانم دکتر عاطفه صالح فرد به سمت سرپرست مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی منصوب گردید. همچنین از خدمات ارزشمند و تلاشهای بیدریغ جناب آقای دکتر بابک نامغ مدیر اسبق امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی تقدیر و تشکر شد.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه با مسئولین بلوک زایمان - کارشناسان سلامت مادر و نوزاد و کاربران سایت مادر و نوزاد

این جلسه به همت واحد مامایی دانشگاه مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ در سالن کنفرانس ستاد دانشگاه برگزار شد ، هدف این جلسه تأکید بر انجام خدمات مامایی به نحو مطلوب و با برنامه ریزی صحیح در شروع سال ۹۸ بود.

ادامه مطلب
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک، «سرپرست معاونت درمان دانشگاه» منصوب شد.

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک، «سرپرست معاونت درمان دانشگاه» منصوب شد.

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک، جناب آقای دکتر بهمن صادقی سده به عنوان «سرپرست معاونت درمان دانشگاه» منصوب شد.

ادامه مطلب