اخبار اصلی - آرشیو

فعالیتهای انجام شده در زمینه رتینوپاتی نارسی - توسط واحد نوزادان گالری

۱) تیم پیشگیری از رتینوپاتی نارسی نوزادان متشکل از : ۱ نفر چشم پزشک - ۱ نفر متخصص اطفال - ۱ نفر پرستار تشکیل و هماهنگی جهت آموزش انجام و در بیمارستان فارابی به مدت ۴ هفته در اردیبهشت ماه سالجاری زیر نظر کارگروه کشوری پیشگیری از رتینوپاتی نارس آموزش دیده اند. ۲) دستورالعمل اجرایی غربالگری رتینوپاتی نارسی تهیه و به بیمارستانها ابلاغ و فرم ROP تهیه و طی هماهنگی با واحد مدارک پزشکی جزو اوراق اصلی پرونده تعبیه و به بیمارستانها ابلاغ گردید. تعدادی فرم چاپ و در اختیار بیمارستانهای سطح ۳ قرار گرفت. ۳) پمفلت رتینوپاتی نارسی جهت آموزش والدین تهیه و پس از چاپ در بیمارستانها جهت در اختیار گذاشتن والدین نوزادان نارس در بیمارستانهای سطح ۳ توزیع گردید . ۴) فرم پسخوراند جهت پیگیری انجام معاینه چشم بعد از ترخیص نوزاد توسط کارشناسان مراکز بهداشتی تهیه و ضمن هماهنگی با معاونت بهداشتی به بیمارستانها ابلاغ شد. ۵) کارت غربالگری رتینوپاتی نارسی جهت پیگیری انجام معاینات چشم تهیه و در اختیار بیمارستانها جهت تحویل به خانواده توزیع گردید. ۶) دوره آموزشی رتینوپاتی جهت آموزش هسته آموزشی بیمارستانها (متخصصین اطفال - سوپر وایزر آموزشی - مترون و سرپرستار نوزادان - NICU ) در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ برگزار گردید.

ادامه مطلب

کمیته علمی اجرایی برنامه های مدیریت درمان سکته های حاد قلبی و مغزی گالری

سیزدهمین کمیته علمی اجرایی برنامه های مدیریت درمان سکته های حاد قلبی و مغزی معاونت درمان در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ در سالن زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی برگزار گردید. در این جلسه مدیر محترم درمان ، دبیران علمی و اجرایی برنامه ها ، روسای شبکه ها و بیمارستانهای استان اعم از دولتی - خصوصی و تأمین اجتماعی و نیز رابطین برنامه های ۷۲۴ و ۲۴۷ در مراکز درمانی کل استان حضور داشتند.

ادامه مطلب