اخبار اصلی - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه کلاسهای آمادگی زایمان از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۷ لغایت ۱۳۹۷/۷/۹ توسط واحد مامایی حوزه درمان

برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه کلاسهای آمادگی زایمان از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۷ لغایت ۱۳۹۷/۷/۹ توسط واحد مامایی حوزه درمان

کارگاه مذکور جهت ۵۰ نفر از ماماهای شاغل در مراکز درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه در راستای اهداف بسته ترویج زایمان طبیعی پیش بینی شده است.

ادامه مطلب

دومین جلسه ویدئو کنفرانس بسته ترویج زایمان طبیعی

جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ با حضور مسئولان محترم اداره مامایی وزارت متبوع و کارشناسان مامایی دانشگاههای منطقه شش آمایش کشور و مدیر گروه محترم زنان دانشگاههای قطب (اراک - البرز - قم - قزوین - خمین - ساوه - زنجان) برگزار گردید.

ادامه مطلب