اخبار اصلی - آرشیو

جلسه هماهنگی ارزیابان دور چهارم اعتباربخشی جامع دانشگاههای علوم پزشکی

جلسه هماهنگی ارزیابان دور چهارم اعتباربخشی جامع دانشگاههای علوم پزشکی

جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ در دفتر معاون درمان و با حضور معاون محترم و مدیر محترم درمان و همچنین مدیر محترم اداره نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه و ارزیابان کشوری و ارزیابان بهداشتی به همت واحد اعتبار بخشی برگزار گردید. ابتدا جناب آقای دکتر صادقی ضمن خیر مقدم به ارزیابان دانشگاهی ساوه و خمین و تشکر از حضور کلیه ارزیابان فرمودندبا توجه به تجارب چندین ساله کلیه عزیزان در مبحث ارزیابی اعتبار بخشی امید است ارزیابی ها با رعایت شئون اخلاقی و حرفه ای برگزار گردد. همچنین ایشان کلیه ارزیابان را به آرامش در اجرای ارزیابی فراخواندندو تاکید نمودند که ارزیابیها منصفانه ، عادلانه، فاقد سوگیری، و بیطرفانه صورت پذیرد. و در آخر متذکر شدند کلیه بازدیدهادر زمان ارزیابی اعتبار بخشی از سوی دانشگاه اراک لغو شده است لذا امید است ارزیابیها در کمال آرامش انجام شود. همچنین نحوه انجام ارزیابی دور چهارم طبق آخرین دستورالعمل ابلاغی توسط واحد اعتبار بخشی اطلاع رسانی گردید.

ادامه مطلب

به همت اداره پرستاری دانشگاه دوره آموزشی تیم های پرستاری در مواجهه با حوادث و بلایا با حضور معاون محترم درمان برگزار گردید. گالری

دوره آموزشی مذکور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ در سالن زنده یاد کاظمی آشتیانی با حضور مدیران خدمات پرستاری مراکز آموزشی درمانی / بیمارستانهای تابعه و اعضای تیم های پرستاری در مواجهه با حوادث و بلایا معرفی شده از مراکز آموزشی درمانی اراک - به منظور توانمندسازی تیم های فوق برگزار شد. در این جلسه مباحث مرتبط توسط سرکار خانم دکتر چگینی و جناب آقایان : ایران نژاد ، جاویدان ، عابدی ارائه گردید.

ادامه مطلب