مسابقه ادبی

تعداد بازدید:۸۰۰

 برگزاری مسابقه ادبی تحت عنوان " دل نوشته ای با شهدای دانش آموز " کلیه همکاران می توانند پس از تهیه دل نوشته مذکور  به بسیج جامعه پزشکی شهید سلیمانی ( ساختمان الغدیر) آقای مهندس رمضی و یا آقای امینی کانون بسیج ستاد دانشگاه تحویل دهند .

کلید واژه ها: بهداشت / مرکز - دلنوشته -دانش آموز - مسابقه -بسیج-بهداشت اراک- بسیج جامعه پزشکی

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۴۰۰