مسابقه روز جهانی غذا

تعداد بازدید:۴۸۸

24 مهرماه روز جهانی غذا با شعار " غذا برای همه، هیچکسی گرسنه نماند" نامگذاری شده است واحد تغذیه در نظر دارد مسابقه نقاشی با موضوع فوق جهت فرزندان پرسنل برگزار نماید. لذا از فرزندان پرسنل ستادی دعوت به عمل می آید تا آثار خود را لغایت 27 مهر ماه به واحد تغذیه ارسال کنند .

به 3 اثر برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

کلید واژه ها: مسابقه-کودک-بهداشت-اراک

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۴۰۱