جمع آوری لوازم اسقاطی

تعداد بازدید:۶۴۱

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جمعداری اموال مرکز بهداشت شهرستان اراک با توجه به مکاتبه دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد کلیه اموال اسقاطی موجود در مراکز ، پایگاهها و خانه های بهداشت را جمع آوری، صورت برداری و شناسایی کند  همکار محترم  نسبت به ارسال لیست کلیه اموال اسقاط موجود طبق فرم  ظرف  مدت یک هفته اقدام نمائید . خاطر نشان میشود بعد از زمان مشخص شده هیچگونه لوازم اداری به صورت اسقاط از مراکز جمع آوری نخواهد شد .و مسئولیت آن بعهده مسئول محترم واحد می باشد.

توضیح اینکه : همکاران محترم در نظر داشته باشید هرگونه جابه جایی اموال موجود در مراکز ، پایگاهها و خانه های بهداشت بدون هماهنگی واحد جمعداری تخلف اداری محصوب میشود. 

 آقای مجیدی مسئول جمعداری اموال جهت هماهنگی 09184048818

کلید واژه ها: اموال -وسایل-مرکز بهداشت-اراک

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۴۰۱