چک لیست بررسی شاخص های صیانت از حقوق شهروندی،

تعداد بازدید:۸۷۲

الف)شاخص های حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محرمانه و اسلامی: 

1-گیت ورودی مجهز به  ایکس ری و بازرسی الکترونیکی است.

2-ورودی ساختمان ها مناسب است.

3- فضای مختص به ارباب رجوع دارای موارد ذیل است:

-سرمایش- گرمایش مناسب                            پاکیزگی و نظافت مناسب

-باجه امکانات جهت تحویل وسایل همراه مراجعین وجود دارد.

 

-آبسرد کن در محل انتظار ارباب رجوع موجود است.

-در محل انتظار ارباب رجوع تلویزیون،مجله و... موجود است .

- بنر یا اطلاعیه در خصوص علل منع همراه داشتن وسایلی نظیر تلفن همراه.  در محل انتظار ارباب رجوع نصب شده است.

ب) شاخص های اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات (تصاویر از مستندات تهیه گردد)

- اطلاعیه ها ی استخدامی، مناقصه ها، بخشنامه ها، مزایده های در انظار عموم و سایت دستگاه قرار دارد.

- در  بنر ها وآ گهی های کثیر الانتشار درج تصویر وآدرس سایت موجود است.

-در خصوص مدارک قانونی و یا  هزینه های احتمالی دریافتی از مراجعین  اطلاع رسانی شده است.

- بخشنامه ها، اطلاعیه ها، قراردادها ، مزایده ها . مناقصه ها ، جذب و استخدام نیرو در معرض دید همگانی قرار می گیرد.

ج)-شاخص های  امکان رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات مراجعین(بررسی مستندات سه ماهه اخیر)

- ملاحظه مستندات رسیدگی موثر، منصفانه و سریع به شکایات و انتقادهای مردم حتی با امکان استفاده مردم از وکیل در مراحل رسیدگی اداری.

-  ملاحظه گزارش رسیدگی به موقع و حل و فصل اختلافات میان مراجعین و متصد یان ارائه خدمت توسط مسئولین واحدهای ذی ربط در چارچوب قوانین و مقررات.

 - نظر خواهی از مراجعین در زمینه پاسخ همراه با مدارا، سعه صدر و اخلاق اسلامی مراجع اداری به مراجعینی که مدعی اند در حق آنها ظلم شده است . (مذاکره تلفنی در صورت وجود مورد)

-نظر خواهی از مراجعینی که در چهارچوب قوانین و مقررات ازعملکرد دستگاه اجرایی یا مقام مسئول ذی ربط در سطح رسانه ها انتقاد می کنند در خصوص تعقیب قضایی یا اعمال پیامد منفی اداری برای آنان(مذاکره تلفنی در صورت وجود مورد)


کلید واژه ها: کرامت -بهداشت - اراک-انسانی

آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۴۰۱