سهیمه آذرماه هتل اشک رامسر و هتل نیایش مشهد

تعداد بازدید:۶۳۰

سهیمه آذرماه هتل اشک رامسر و هتل نیایش مشهد در روز سه شنبه مورخ 17 / 08 / 1401 ساعت 10صبح در سامانه رفاهی بارگزاری می گردد

. ضمنا پرسنل شرکتی و طرحی در صورت تمایل می توانند به صورت حضوری به اداره رفاه مراجعه و از سهمیه استفاده کنند.

کلید واژه ها: هتل رفاه پرسنل بهداشت

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۱