فراخوان ورزشی

تعداد بازدید:۶۶۸

به اطلاع همکاران محترم می رساند ، باتوجه به برگزاری المپیاد ورزشی کارکنان وزرات بهداشت ویژه آقایان ، فراخوان ورزشی طبق جدول ذیل جهت جذب و تکمیل نیروهای نخبه ورزشی ، در رشته های مختلف برگزار می گردد. علاقمندان و افرادیکه به صورت حرفه ای در رشته های مزبور فعالیت دارند طبق ساعات تمرینی اعلامی به سرپرست رشته ها خود را معرفی نمایند.

 ردیف رشته ورزشی روزهای تمرینی ساعت تمرینی محل تمرینی سرپرست هیات موبایل 1 فوتسال

 سه شنبه03/ 08/ 1401

پنجشنبه05/ 08/ 1401

 12 الی14

 12 الی 14

 سالن شهید هادیان (سردشت ) آقای محمدی 09188642280 2 والبیال

 شنبه 07/ 08/ 1401

دوشنبه 09/ 08/ 1401

چهارشنبه11/ 08/ 1401

 14الی 16

14 الی 16

14 الی 16

 سالن شهید ساکی (بهداشت استان ) آقای کریمی 09180692287 3 دارت چهارشنبه04/ 08/ 1401 13 الی 16 سالن ورزشی ستاد دانشگاه آقای فرجی 09183642537 4 تنیس رومیز

 یکشنبه 08/ 08/ 1401

چهارشنبه 11/ 08/ 1401

 16/30 الی 18 

16/30 الی 18

 سالن ورزشی مرکز بهداشت اراکآقای حامدی  09183642537 5 شطرنج

 سه شنبه 03/ 08/ 1401

پنجشنبه 05/ 08/ 1401

 15 الی 17

15 الی 17

 خانه شطرنج (سالن 5 مرداد )

 آقای فرجی 09183642537

کلید واژه ها: فراخوان ورزش بهداشت اراک

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۴۰۱