برگزاری کارگاه حضوری برنامه پیشگیری از خودکشی

تعداد بازدید:۴۳۷

 دوره آموزشی سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد با تاکید بر برنامه "پیشگیری از خودکشی"  از مجموعه دوره های مصوب 1401 به میزان 6 ساعت را جهت تمامی بهورزان و مراقبین سلامت برگزار نماید

همکاران محترم واحد سلامت روان و آموزش بهورزی نسبت به برگزاری دوره فوق به صورت کارگاه حضوری یک روزه در شهرستان ها تا پایان آبان ماه سالجاری اقدام نمایند

آزمون الکترونیک دوره در روز چهارشنبه مورخه 1401/09/23 از ساعت 14 لغایت 18 برگزار خواهد شد. 

 فقط افرادی مجاز به شرکت در آزمون فوق می باشند که در کارگاه حضور فعال داشته اند. لازم به یادآوری است نظر به شاخص مرگ خودکشی استان و پایش های انجام شده مبنی بر بی اطلاعی یا اطلاعات ناکافی همکاران بهورز و مراقب در موضوع فوق ، نظارت بر حضور فعال و آموزش مناسب گروه هدف 

1-    گروه هدف: بهورزان و مراقب سلامت

2-    جهت شرکت در آزمون از مرورگر Chrome و یا Mozilla Firefox استفاده شود.

3-    هر فرد صرفا یکبار مجاز به ورود به برنامه و شرکت در آزمون می باشد.

4-    آدرس سامانه training-prs.arakmu.ac.ir:22333 می باشد.

5-    جهت ورود به برنامه آزمون، شناسه کاربری: شماره ملی فرد و گذر واژه: هر آنچه به عنوان رمز انتخاب گردیده است می باشد و در غیر این صورت از شماره ملی استفاده گردد.

6- منبع آزمون: دستورالعمل پیشگیری از خودکشی ویژه بهورز و مراقب سلامت سال 1399

 

کلید واژه ها: آزمون -بهداشت -اراک-پیشگیری از خودکشی

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۱