مسکن ملی

تعداد بازدید:۱۲۱۹

 اختصاص باقیمانده  سهمیه دانشگاه و طبق صورتجلسه شماره 48951 مورخ 12/11/1400 مقرر شد موارد ذیل به نحو مقتضی به اطلاع همکاران رسانده شود:

1-    1-  پرسنلی که در لیست اولیه دانشگاه و فقط برای شهر اراک  ثبت نام نموده و در سامانه مسکن ملی نیز ثبت نام کرده اند و مدارک را بارگزاری  و به هر دلیلی برایشان پیامک  ارسال نشده است . ابتدا مشکل را از مسکن و شهرسازی واقع در زیر پل شهرصنعتی پیگیری و سپس حضورا به اداره رفاه و تربیت بدنی دانشگاه مراجعه نمایند.

2-      2-مهلت مراجعه و پیگیری بند 1 تا تاریخ 19/11/1400 می باشد  .  برای افرادی که پس از آن مراجعه کنند اقدامی انجام  نخواهد شد.

3-      3-تاکید می شود اولویت سهمیه بندی دانشگاه برای کسانی است که در لیست اولیه دانشگاه ثبت نام کرده باشند و ملاک اقدام  تاریخ ثبت نام آنها در سامانه مسکن ملی  میباشد.

4-     4- پس از این تاریخ واطلاع رسانی به هیچگونه درخواستی رسیدگی نخواهد شد.

5-5- در صورت خالی ماندن سهمیه در این مرحله، نسبت به اختصاص  به افرادی که جدیدا ثبت نام مینمایند متعاقبا تصمیم گیری میگردد.

کلید واژه ها: مسکن - ملی- بهداشت -اراک -دانشگاه

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۴۰۰