آزمون غیر حضوری پیشگیری وکنترل سوانح وحوادث (ترافیکی وغیر ترافیکی )

تعداد بازدید:۹۰۴
آزمون غیر حضوری پیشگیری وکنترل سوانح وحوادث (ترافیکی وغیر ترافیکی  )

آزمون غیر حضوری پیشگیری وکنترل سوانح وحوادث (ترافیکی وغیر ترافیکی)درتاریخ 8 / 9 / 1400 ازساعت 14 لغایت 18 به میزان 8 ساعت بازآموزی از دوره های مصوب معاونت بهداشتی در سال 1400 و قابل ثبت در شناسنامه آموزشی گروه هدف، بصورت آزمون الکترونیکی برگزار میگردد

*مشخصات دوره :(عنوان -تاریخ وزمان برگزاری-گروه هدف-امتیاز-منابع دوره )

**منابع آزمون در قالب فایلPDF طبق پیوست: (1-بسته آموزشی واطلاعاتی چالش های چهارشنبه سوری 2-راهنمای خودمراقبتی برای سفیران سلامت-سوختگی 3-راهنمای ملی جامعه ایمن سال 1397  4-گزارش ارزشیابی ایمنی راه ها(2020-2011) 5-گزارش جهانی ایمنی راه ها  6-گزارش جهانی حوادث 

اطلاع رسانی آزمون غیر حضوری پیشگیری وکنترل سوانح وحوادث (ترافیکی وغیر ترافیکی  )  

کلید واژه ها: آزمون - بهداشت - اراک- الکترونیکی- غیر حضوری

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۰