تکمیل مشخصات فردی کارکنان در سامانه مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور

تعداد بازدید:۲۰۶۴
تکمیل مشخصات فردی کارکنان در سامانه مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور

کلیه همکارانی که هنوز موفق به ثبت مشخصات فردی خود در سامانه مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور نشده اند می توانند

در فرصت مجدد داده شده اقدام نمایند .


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بهداشت - پرسنل - ثبت نام - اراک مدیریت دولتی -آموزش

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۰