سقف ساعت آموزشی همکاران در یک سال

تعداد بازدید:۲۲۵۴

سقف ساعت آموزشی همکاران در یک سال به شرح جدول  میباشد و بیشتر از میزان ذکر شده حذف میگردد .

 

ردیف مقطع تحصیلی مجموع ساعتها ساعت عمومی  ساعت شغلی - مدیریتی - آموزش مداوم
1 دیپلم و فوق دیپلم 150 ساعت 50 ساعت 100 ساعت
2 لیسانس 130 ساعت 32 ساعت  98 ساعت
3 فوق لیسانس به بالا 120 ساعت 30 ساعت 90 ساعت

کلید واژه ها: آموزش -ساعت -پرسنل - بهداشت - اراک-

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۴۰۰