جشنواره ملی مشارکت های اجتماعی

تعداد بازدید:۸۱۱
جشنواره ملی مشارکت های اجتماعی

 

اولین جشنواره ملی مشارکت های اجتماعی در اردیبهشت ماه 1401

مهلت ارسال آثار تا 30 دی ماه 1400 تمدید گردیده است 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: جشنواره - بهداشت - اراک-ملی -اجتماعی-مشارکت