نهمین جشنواره پژوهش، آموزش و نوآوری در مدیریت شهری و روستائی

تعداد بازدید:۵۲۷
نهمین جشنواره پژوهش، آموزش و نوآوری در مدیریت شهری و روستائی

 مورخ 30 / 6 / 1401 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در خصوص برگزاری نهمین جشنواره پژوهش آموزش و نوآوری در مدیریت شهری و روستایی همزمان با چهاردهمین جشنواره پژوهش نوآوری در مدیریت شهری 

کلید واژه ها: جشنواره -پژوهش-آموزش-بهداشت - اراک

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۱