ورود و خروج پرسنل در محل کار

تعداد بازدید:۱۰۹۰
ورود و خروج پرسنل در محل کار

  ورود و خروج پرسنل در محل کار از روز شنبه 1400/8/22 صرفا" با ارائه کارت واکسن امکان پذیر میباشد لذا کلیه کارشناس مسئولین ستادی،مسئولین مراکز و پایگاه ها و خانه های بهداشت برای اخرین بار تا تاریخ 1400/8/19 نسبت به ارائه کارت واکسن به کارگزینی مراجعه نمایند

در غیر اینصورت ضمن ممانعت از ورود همکاران  به محل کار به منزله ی غیبت تلقی وطبق مقررات با انان  برخورد خواهد شد،

حسن اجرای دستورالعمل فوق بر عهده مسولین مراکز و پایگاهها میباشد.

کلید واژه ها: کارمند- خروج- واکسن-بهداشت - اراک- اطلاعیه -بهداشت اراک

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۰