استفاده از مجتمع خزرآباد ساری

تعداد بازدید:۱۱۷۱

 همکارانی که مایل به استفاده از امکانات اسکان در مجتمع ویلایی خزرآباد ساری با شرایط ذیل می باشند ،درخواست خود را به این مدیریت ارسال تا نسبت به انجام هماهنگی اقدام لازم معمول گردد.

- هزینه استفاده به ازای هر نفر در هر شبانه روز با احتساب صبحانه،ناهار و شام مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال میباشد

- بازه زمانی استفاده بمدت سه روز می باشد.

-هر ویلا ظرفیت اسکان 5 نفر را دارد.

-افراد 2 سال به بالا یک نفر محاسبه می گردد.

کلید واژه ها: خزر آباد- رفاه- پرسنل- بهداشت -اراک-دانشکاه

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۴۰۰