فیزیولوژی

تعداد بازدید:۱۴۷۸

 اساتید گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی

گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی

مرتبه علمی

رایانامه و تلفن تماس اداری

رزومه

گرایش تحقیقاتی

دکتر سعید حاجی هاشمی

(مدیر گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی)

استادیار

s.hajihashemi@gmail.com

hajihashemi@arakmu.ac.ir

08634173502

داخلی 354

رزومه

فیزیولوژی کلیه

اندوکرینولوژی

دکتر محمدرضا پالیزوان

استاد 

 

palizvan@yahoo.com

08634173503

داخلی 354

رزومه

فیزیولوژی اعصاب

دکتر سعید چنگیزی آشتیانی

استاد 

ashtiyani@yahoo.com

08634173504

داخلی 438

رزومه

فیزیولوژی کلیه

اندوکرینولوژی

طب سنتی

 

دکتر مهدی صادق

استادیار

sadegh.mehdi@gmail.com

08634173505

داخلی 352

رزومه

فیزیولوژی اعصاب

دکترسعیدپژوهان           

استادیار

saeedpazhoohan@gmail.com

08634173506

داخلی 352

رزومه

فیزیولوژی تنفس

خانم دکتر هما سلیمانی

استادیار

dr.hsoleimani@arakmu.ac.ir

08634173507

داخلی 226

رزومه

 

 

کلید واژه ها: رزومه تحقیقاتی علمی اساتید