CV اعضای هیات علمی گروه آمار زیستی

تعداد بازدید:۶۶۲

-دکتر محمد رفیعی

-دکتر اعظم مسلمی

-دکتر مرجان فقیه

 

*برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه نمایید.

کلید واژه ها: cv اعضا هیات علمی گروه آمار زیستی

آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۴۰۰