CV اعضای هیات علمی گروه آمار زیستی

تعداد بازدید:۱۷۱۶

 دکتر محمد رفیعی

دکتر اعظم مسلمی

 دکتر مرجان فقیه

دکتر امیر همتا

 دکتر ملیحه صفری

 

 

*برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه نمایید.

کلید واژه ها: cv اعضا هیات علمی گروه آمار زیستی