اعضای هیات علمی گروه انگل، قارچ و حشره شناسی

تعداد بازدید:۱۶۹۰

 

 

 

CV: https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Mosayebi

  سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  

      08634173520 داخلی 118
   mah_mosayebi@gmail.com

CV: https://isid.research.ac.ir/Mojtaba_Didehdar

  سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  

      08634173520 داخلی 105
    didehdar_m@yahoo.com

CV: https://isid.research.ac.ir/Reza_Ghasemikhah

  سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  

      08634173520 داخلی 193
     ghasemikhah@yahoo.com

کلید واژه ها: اعضا هیات علمی انگل قارچ حشره شناسی گروه