مطالب مرتبط با کلید واژه

cv


CV اعضای هیات علمی گروه بیوشیمی و ژنتیک

دکترعلی خسروبیگی  (مدیر گروه)  دکتر فریده جلالی مشایخی   دکتر زهرا سالمی  دکتر حیدر فراهانی دکتر هادی انصاری هادی پور دکترمیلاد غلامی                                                    ...

CV اعضای هیات علمی گروه مامایی

-دکتر کتایون وکیلییان -دکتر فرشته نارنجی حسن کیاده -دکتر مهتاب عطارها -دکتر سکینه طاهرخانی -نفیسه سیدزاده -مهرنوش قائم مقامی -نعیمه ترکستانی -معصومه داودآبادی -فاطمه شعبانی *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک مراجعه نمایید.

CV اعضای هیات علمی گروه علوم تشریح

دکتر مریم با عزم دکتر پرویندخت بیات دکتر محمدحسن سخایی دکتر محمد بیات دکتر محمد جعفر حائری دکتر یوسف عباسی دکتر میترا برزرودی پور  دکتر نسترن آذربرز     برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه نمایید.  

CV اعضای هیات علمی گروه آمار زیستی

 دکتر محمد رفیعی دکتر اعظم مسلمی  دکتر مرجان فقیه دکتر امیر همتا  دکتر ملیحه صفری     *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه نمایید.

CV اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی

-دکتر سعید حاجی هاشمی -دکتر محمدرضا پالیزوان -دکتر سعید چنگیزی آشتیانی -دکتر مهدی صادق -دکتر هما سلیمانی -دکتر سعید پژوهان -دکتر معصومه غلامی   *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه نمایید.

CV اعضای هیات علمی گروه کودکان

-دکتر سید مجتبی هاشمی(مدیر گروه) -دکتر پارسا یوسفی چایجان -دکتر علی ارجمند شبستری -دکتر حسن طاهر احمدی -دکتر فاطمه دره -دکتر منیژه کهبازی -دکتر یزدان قندی -دکتر جواد نظری -دکتر سعید عالی نژاد -دکتر محمد آهنگر داودی -دکتر نوشین سجادی -دکتر فخرالدین شریعتمداری -دکتر وحید فلاحتی -دکتر علی پور والی -دکتر نجمه حسن قلیایی -دکتر ...