مطالب مرتبط با کلید واژه

اعضا


CV اعضای هیات علمی گروه مامایی

-دکتر کتایون وکیلییان -دکتر فرشته نارنجی حسن کیاده -دکتر مهتاب عطارها -دکتر سکینه طاهرخانی -نفیسه سیدزاده -مهرنوش قائم مقامی -نعیمه ترکستانی -معصومه داودآبادی -فاطمه شعبانی *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک مراجعه نمایید.

CV اعضای هیات علمی گروه علوم تشریح

-دکتر مریم با عزم -دکتر پرویندخت بیات -دکتر محمدحسن سخایی -دکتر محمد بیات -دکتر محمد جعفر حائری -دکتر سهیلا مددی درگاهی -دکتر یوسف عباسی   *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه نمایید.