مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه مامایی


CV اعضای هیات علمی گروه مامایی

-دکتر کتایون وکیلییان -دکتر فرشته نارنجی حسن کیاده -دکتر مهتاب عطارها -دکتر سکینه طاهرخانی -نفیسه سیدزاده -مهرنوش قائم مقامی -نعیمه ترکستانی -معصومه داودآبادی -فاطمه شعبانی *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک مراجعه نمایید.

فرایندهای آموزشی گروه مامایی

-فرایند ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دستیاری و تحصیلات تکمیلی -راهنمای ثبت طرح در پژوهان -فرایند ورود به فرادید -فرایند ورود به نوید -فرایند ورود به سمالایو فرایند نظارت بر برنامه آموزش فرایند یاددهی-یادگیری از ورود تا فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره مامایی

پژوهش گروه مامایی

-لاین تحقیقاتی اساتید -لیست مانکنهای موجود در مرکز مهارتهای بالینی -عناوین پایان نامه های دانشجویان ورودی مهر 95 -عناوین پایان نامه های دانشجویان ورودی مهر 96 -عناوین پایان نامه های دانشجویان ورودی مهر 97 -عناوین پایان نامه های دانشجویان ورودی مهر 98