مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه علوم تشریح


اعضای هیات علمی گروه علوم تشریح

cv:https://isid.research.ac.ir/Maryam_Baazm cv:https://isid.research.ac.ir/MohammadHasan_Sakhaie   cv:https://isid.research.ac.ir/Mohamad_Bayat   cv: https://isid.research.ac.ir/SeyedMohammadJafar_Hayeri   cv:https://isid.research.ac.ir/Yusef_Abbasi   cv: https://isid.research.ac.ir/Mitra_Barzroodipour cv:https://isid.research.ac.ir/Nastaran_Azarbarz      

CV اعضای هیات علمی گروه علوم تشریح

دکتر مریم با عزم دکتر پرویندخت بیات دکتر محمدحسن سخایی دکتر محمد بیات دکتر محمد جعفر حائری دکتر یوسف عباسی دکتر میترا برزرودی پور  دکتر نسترن آذربرز     برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه نمایید.  

برنامه های آموزشی گروه علوم تشریح

دکتر مریم باعزم دکتر محمد حسن سخایی   دکتر محمد جعفر حائری دکتر محمد بیات دکتر یوسف عباسی  دکتر میترا برزرودی پور   دکتر پرویندخت بیات   برنامه آموزشی دانشجویان ارشد گروه علوم تشریح ایین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ایین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم تشریح