مطالب مرتبط با کلید واژه

تاکنون


اسامی رؤسای دانشکده پزشکی از بدو تاسیس تاکنون

ردیف نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده تاریخ شروع ریاست 1 آقای دکتر هوشنگ بحرینی 1366/03/31 2 آقای دکتر انصاری 1370/09/13 3 آقای  دکتر سید نورالدین موئیدی 1371/08/17 4 آقای دکتر حیدر فراهانی 1376/03/29 5 آقای دکتر سعید صدرنیا 1376/07/15 6 ...