مطالب مرتبط با کلید واژه

اعضای هیات علمی


CV اعضای هیات علمی گروه بیوشیمی و ژنتیک

دکترعلی خسروبیگی  (مدیر گروه)  دکتر فریده جلالی مشایخی   دکتر زهرا سالمی  دکتر حیدر فراهانی دکتر هادی انصاری هادی پور دکترمیلاد غلامی                                                    ...

CV اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی

-دکتر سعید حاجی هاشمی -دکتر محمدرضا پالیزوان -دکتر سعید چنگیزی آشتیانی -دکتر مهدی صادق -دکتر هما سلیمانی -دکتر سعید پژوهان -دکتر معصومه غلامی   *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه نمایید.

اعضای هیات علمی گروه زنان و زایمان

cv:https://isid.research.ac.ir/Maryam_Shokrpour cv:https://isid.research.ac.ir/Nazila_Najdi cv:https://isid.research.ac.ir/Khadijeh_Nasri cv:https://isid.research.ac.ir/Maryam_Maktabi cv:https://isid.research.ac.ir/Zahra_Torkamani cv:https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Seidi cv:https://isid.research.ac.ir/Somayeh_Nikfar

اعضای هیات علمی گروه کودکان

مدیر گروه: دکتر پارسا یوسفی چایجان cv:https://isid.research.ac.ir/Parsa_Yousefichaijan   cv:https://isid.research.ac.ir/Nooshin_Sadjadei   cv:isid.research.ac.ir/Mojtaba_Hashemi   cv:https://isid.research.ac.ir/Somayeh_Janani2         cv:https://isid.research.ac.ir/Afsaneh_Akhondzadeh   cv:https://isid.research.ac.ir/Saeed_Alinejad   cv:https://isid.research.ac.ir/Asghar_Lotfi   cv:https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Dorreh   cv:isid.research.ac.ir/Javad_Nazari   cv:https://isid.research.ac.ir/Fakhreddin_Shariatmadari   cv:https://isid.research.ac.ir/Maryam_Mobedi   cv:https://isid.research.ac.ir/Manijeh_Kahbazi   cv:https://isid.research.ac.ir/Ali_Arjmandshabestari   cv:https://isid.research.ac.ir/Maryam_Mohammadi6   cv:https://isid.research.ac.ir/Hassan_Taherahmadi   cv:https://isid.research.ac.ir/Atbin_LatifiKasani   cv:https://isid.research.ac.ir/Vahid_Falahati   cv:https://isid.research.ac.ir/Akbar_Zamani   cv:https://isid.research.ac.ir/Mohammad_AhangarDavoodi   cv:https://isid.research.ac.ir/Ali_Pourvali   cv:https://isid.research.ac.ir/Yazdan_Ghandi

CV اعضای هیات علمی گروه کودکان

-دکتر سید مجتبی هاشمی(مدیر گروه) -دکتر پارسا یوسفی چایجان -دکتر علی ارجمند شبستری -دکتر حسن طاهر احمدی -دکتر فاطمه دره -دکتر منیژه کهبازی -دکتر یزدان قندی -دکتر جواد نظری -دکتر سعید عالی نژاد -دکتر محمد آهنگر داودی -دکتر نوشین سجادی -دکتر فخرالدین شریعتمداری -دکتر وحید فلاحتی -دکتر علی پور والی -دکتر نجمه حسن قلیایی -دکتر ...