مطالب مرتبط با کلید واژه

فیزیولوژی و فیزیک پزشکی


CV اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی

-دکتر سعید حاجی هاشمی -دکتر محمدرضا پالیزوان -دکتر سعید چنگیزی آشتیانی -دکتر مهدی صادق -دکتر هما سلیمانی -دکتر سعید پژوهان -دکتر معصومه غلامی   *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه نمایید.