مطالب مرتبط با کلید واژه

کووید 19 و کاوازاکی در کودکان


کووید ۱۹ و کاوازاکی در کودکان

کاوازاکی؛ سندرمی نادر در کودکان که ممکن است با کرونا مرتبط باشد

متخصصین کودک در لندن هشدار داده‌اند که تعداد کمی از کودکان (که البته آمارشان رو به افزایش است) در حال دچار شدن به یک سندرم نادر هستند که می‌تواند به کرونا ربط داشته باشد. به گفته‌ی این پزشکان، بعضی از این کودکان که به سندرم نادر کاوازاکی دچار شده‌اند، تست کووید-۱۹ شان مثبت شده است.

ادامه مطلب