گروه ظروف و پلیمری

تعداد بازدید:۱۹۸۷

گروه ظروف و بسته بندی

وظایف پرسنلی  :

 

1- صدور مجوزهای بهداشتی شامل پروانه بهره برداری بهداشتی، پروانه ساخت ، پروانه مسئول فنی و شناسه نظارت جهت ظروف مرتبط با محصولات غذایی

2- بررسی نقشه پیشنهادی و تایید محل احداث واحد تولیدی و انطباق محل ،تجهیزات، خطوط تولید و GMT واحد تولیدی با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی

3- بازرسی و نظارت بر امور کنترل کیفی و فعالیت موسسات تولیدکننده محصولات فوق الذکر و پیگیری امور مربوطه

  4- پاسخگویی به استعلامات واصله از سایر ارگانها در زمینه تاسیس واحدهای تولیدی

5- رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مربوطه در سطح تولید

6-بررسی آنالیز فرآورده های غذایی و مرتبط و مواد اولیه وارداتی

7-صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات

8- آموزش مسئولین فنی مطابق فرم گزارش آموزش توجیهی مسئولین فنی

9- تکمیل و بررسی فرمهای PRPs کارخانجات تولیدی استان

10- ارائه سمینار و مقالات علمی و مصاحبه های رادیویی و تلوزیونی

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸