اهداف طرح تکریم ارباب رجوع

تعداد بازدید:۳۴۱۵
اهداف طرح تکریم ارباب رجوع

اهم اهداف ستاد اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

            «معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک»

 

Ø       اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی از طریق تابلو اعلانات ،بروشور،کتاب راهنماو...
 

Ø       بازنگری واصلاح ومهندسی مجدد روشهای انجام کار به منظور ایجاد سهولت وافزایش سرعت ودقت در خدمت رسانی به مردم


Ø       تدوین منشور اخلاقی سازمان به منظور ایجاد برخورد مشفقانه ومناسب با ارباب رجوع.


Ø       نظر خواهی از مراجعان  به سازمان ،درباره کیفیت خدمت دهی وچگونگی برخورد کارکنان .


Ø       ایجاد سازوکارهای لازم،به منظور تشویق کارکنانی که موجب رضایت خدمت گیرندگان می شوند وبرخورد با کارکنان خطاکار.


Ø       نظر سنجی از مردم درباره رضایت آنان از کیفیت خدمت رسانی دستگاه و مدیران و معاونین.


Ø       ارائه خدمات استاندارد به ارباب رجوع و ایجاد فضای مناسب  اداری جهت استقرار مراجعین.

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸