گروه فرآورده های لبنی ،غلات حجیم شده و روغن ها

تعداد بازدید:۲۲۰۹

گروه لبنی ، روغن و فرآورده های حجیم شده

 وظایف پرسنلی  :

                                                           

1- صدور مجوزهای بهداشتی شامل پروانه بهره برداری بهداشتی، پروانه ساخت ، پروانه مسئول فنی و شناسه نظارت جهت انواع محصولات لبنی شامل شیر ،شیرخشک، کشک، کره و روغن ،بستنی، دسرهای لبنی، ماست، دوغ، روغن، چیپس، غلات حجیم شده

2- بررسی نقشه پیشنهادی و تایید محل احداث واحد تولیدی و انطباق محل ،تجهیزات، خطوط تولید و GMT واحد تولیدی با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی

3- بازرسی و نظارت بر امور کنترل کیفی و فعالیت موسسات تولیدکننده محصولات فوق الذکر و پیگیری امور مربوطه

  4- پاسخگویی به استعلامات واصله از سایر ارگانها در زمینه تاسیس واحدهای تولیدی

5- رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مربوطه در سطح تولید

6- بررسی آنالیز فرآورده های غذایی و مرتبط و مواد اولیه وارداتی

7- صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات

8- شرکت در جلسات شیر مدارس

9- تکمیل و بررسی فرمهای PRPs کارخانجات تولیدی استان

10- آموزش مسئولین فنی مطابق فرم گزارش آموزش توجیهی مسئولین فنی

11- ارائه سمینار و مقالات علمی و مصاحبه های رادیویی و تلوزیونی

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸