واحد امور داروخانه ها

تعداد بازدید:۴۰۳۰

واحد امور داروخانه ها و صدور پروانه ها

v صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی

v صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی

v صدور گواهی اشتغال

v تکمیل مدارک مسئول فنی و انتقال سرمایه و جابجایی ارسالی از شبکه ها

v بررسی مدارک ارسالی از انجمن داروسازان

v تمدید پروانه تاسیس و مسئول فنی

v بررسی پرونده جهت ثبت پایان کار داروخانه و مسئول فنی

v مکاتبات مربوط به مسئول فنی –انتقال سرمایه – جابجایی داروخانه – قائم مقامی و ... و جدید التاسیس

v ثبت نام تاسیس و محاسبه امتیاز

v صدور حواله الکل برای مراکز درخواست کننده در صورت تائید

v ثبت کروکی و کارشناسی از مکان داروخانه

v تائید نهایی کروکی انتقال مکان داروخانه تائید شده

v بررسی محل و تائید کروکی داروخانه های بیمارستانی و نیز بررسی  تغییر مکان داروخانه ها یا انبار ها

v پیگیری پرونده های دیوان عدالت اداری

v آماده سازی مدارک جهت طرح در کمیسیون ماده 20

v ابلاغ رای کمیسیون به متقاضیان

v تنظیم صورتجلسه کمیسیون ماده 20 و ارسال به سازمان غذا و دارو 

v پیگیری اطلاعات سامانه HIX امورداروخانه ها

v بررسی درخواست ها و فرایندهای سامانه امورداروخانه ها در بستر HIX

v بررسی وضعیت ثبت نسخ داروخانه ها در بستر HIX و ثبت مشکلات موجود در HIX  در JIRA

v نظارت بر عملکرد داروخانه های توزیع کننده قرص ریتالین

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۱